ubrzanoosposobljavanje

U našoj autoškoli moguće je ubrzano osposobljavanje koje vršimo i prilagođavamo Vašim potrebama.

Nakon osposobljavanja iz prometnih i sigurnosnih pravila, obuka upravljanja vozilom vrši se na način da se prvih 5 nastavnih sati izvodi po 1 sat, a ostatak obuke u kombinaciji blok sata što se tiče B kategorije. Ostale kategorije A, A1, A2 (za one koji posjeduju B. kategoriju), BE, C te CE od početka je moguće osposobljavati dva sata.

U dolje navedenoj tablici pogledajte potreban broj dana za upravljanje vozilom ubrzanom obukom.

Kategorija Broj radnih dana
A1, A2, A (uz posjedovanje B kategorije) 8
B 20
C 8
BE 5
CE 5