osposobljavanje

Najstarija privatna auto-škola u gradu .

Jedina smo autoškola u Slavonskom Brodu koja osposobljava sve kategorije

 

Zakonom o sigurnosti prometa i Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je minimalni broj nastavnih sati za pojedinu kategoriju.

LEGENDA: PPSP - PROPISI, PPP - PRVA POMOĆ, UV - UPRAVLJANJE VOZILOM

 

KATEGORIJA POSJEDUJE KATEGORIJU PPSP PPP UV
AM, A1, A2, A - 30 * 15, 20, 20, 25
A1, A2, A B, BE, C, CF 0 0 15
A, A2, A AM, A1, A2 0 0 10

 

KATEGORIJA POSJEDUJE KATEGORIJU PPSP PPP UV
B - 30 * 35
B AM, A1, A2, A, F, G 4 0 30
BE B 5 0 10

 

KATEGORIJA POSJEDUJE KATEGORIJU PPSP PPP UV
C B 15 0 15
C C1 5 0 10
CE C 5 0 10

 

KATEGORIJA POSJEDUJE KATEGORIJU PPSP PPP UV
D C,CE 10 0 20
D D1,D1E 5 0 10
D B 20 0 25


Napomena:

U tijeku osposobljavanja iz vožnje, možemo se prilagoditi vašim potrebma i željama, te onda kada Vama to najbolje odgovara.
Ako imate mnogo obaveza tijekom tjedna, osposobljavanje se može vršiti i subotom. Ubrzano osposobljavanje moguće je nakon određenog broja sati, traje 2 nastavna sata dnevno.

Ispit:

Po završetku  teorijskog djela nastave pristupate ispitu iz PPSB i PPP koji je za cijeli grad Slavonski Brod u prostorijama HAK-a, Primorska 13.
Ispit iz prve pomoći nije potreban ako posjedujete bilo koju kategoriju te ako ste stekli zvanje medicinskog tehničara (sestre) ili doktora medicine.
Praktični dio ispita iz  Upravljanja vozilom sastoji se iz 2 djela:

- Prvi dio ispita provodi se na vježbalištu gdje kandidat mora pokazati vještinu i spretnost u izvođenju određenih radnji vozilom
- Kandidati koji polože taj dio, ispit nastavljaju vožnjom u gradu.