uvjetiUvjeti za upis i polaganje vozačkog ispita za određenu kategoriju

LJEČNIČKO UVJERENJE POTREBNO VAM JE ZA BILO KOJU KATEGORIJU!

am kategorija

Pravo upisa u autoškolu stječe se sa navršenih 14 i pol godina, dok pravo pristupanja završnom ispitu imate sa 15 godina. U ovu kategoriju spadaju mopedi radnog obujma do 50 cm3.
Kandidat u osposobljavanju ima 30 sati Propisa i 15 sati Upravljanja vozilom.

a1 kategorija

Pravo upisa u autoškolu i početno osposobljavanje imate sa 15 i pol godina, dok pravo pristupanja završnom ispitu imate sa 16 godina. U ovu kategoriju spadaju motocikli radnog obujma do 125 cm3 i snage motora do 11 kw. Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju u osposobljavanju ima 30 sati Propisa i 20 sati Upravljanja vozilom.
Ako posjedujete AM kategoriju, imate 10 sati osposobljavanja iz Upravljanja vozilom i ispit.

a2 kategorija

Pravo upisa i početno osposobljavanje kandidat ima sa navršenih 17 i pol godina, a pravo pristupanja završnom ispitu imate sa 18 godina. U A2 kategoriju spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35kw i čiji omjer snage ne prelazi 0,2kw/kg. Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju, ima 30 sati Propisa i 20 sati Upravljanja vozilom. Ako posjedujete B kategoriju imate osposobljavanje 15 sati Upravljanja vozilom, bez polaganja Propisa i Prve pomoći. Ako posjedujete AM ili A1 kategoriju imate osposobljavanje iz Upravljanja vozilom 10 nastavnih sati i ispit.

a kategorija

U ovu kategoriju spadaju motocikli iznad 490 cm3 i minimalna navršena dob za dobivanje ove kategorije je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje A2 kategorijom dvije godine. Ako ne posjedujete ni jednu kategoriju onda u osposobljavanju imate 30 sati Propisa i 25 sati Upravljanja vozilom. Ako posjedujete B kategoriju imate 15 sati Upravljanja vozilom i ispit samo iz Upravljaja vozilom, ako posjedujete AM, A1 ili A2 kategoriju imate 10 sati osposobljavanja iz Upravljanja vozilom i ispit.

b kategorija

U ovu kategoriju spadaju motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući vozača. Pravo upisa i početno osposobljavanje ima kandidat sa navršenih 17 i pol godina, a pravo pristupanja završnom ispitu sa 18 godina. Ako ne posjedujete ni jednu kategoriju iz Propisa imate 30 sati a iz Upravljanja vozilom 35 nastavnih sati. Ako posjedujete AM, A1, A2 ili A kategoriju u osposobljavanju imate 4 sata Propisa i 30 nastavnih sati Upravljanja vozilom i ispite iz Propisa i Upravljanja vozilom.

 

be kategorija

 

U ovu kategoriju spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila B kategorije i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veča od 3500 kg. Uvjeti za polaganje i sticanje ove kategorije je posjedovanje B kategorije, te osposobljavanje iz Propisa 5 nastavnih sati, i 10 nastavnih sati upravljanja vozilom i ispit.

c kategorija

U ovu kategoriju spadaju čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg. Kandidat mora posjedovati B kategoriju  i minimalna je dob je 21 godina. Iznimno, starosna dob od 18 godine ukoliko je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje cestovni promet.
Osposobljavanje je iz Propisa i Upravljanja vozilom po 15 nastavnih sati i ispit.

ce kategorija

U ovu kategoriju spadaju kombinacije vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C i priključnog vozila čija je najveća dopuštena više od 750 kg. Kandidat mora posjedovati C kategoriju i minimalu dob od 21 godinu. Osposobljavanje se sastoji iz Pravila i to 5 sati i 10 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom i ispit.

 

d kategorija

U ovu kategoriju spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača. Kandidat mora posjedovati najmanje B ili C kategoriju i minimalnu dob od 24 godine. Iznimno može polagati i sa 21 godinom, ukoliko je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisima kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu. Osposobljavanje se sastoji iz Propisa 10 nastavnih sati te iz upravljanja vozilom 20 nastavnih sati ukoliko kandidat posjeduje C kategoriju. Odnosno iz Propisa 20 nastavnih sati, te iz Upravljanja vozilom 25 nastavnih sati ukoliko kandidat posjeduje B kategoriju i ispit.