cjenik

Izračun po kategorijama
 KATEGORIJA  POSJEDUJE KATEGORIJU UKUPNO
 AM  -  2325,00
 A1  -  2960,00
 A1  B, C, D, F, G
 1015,00
 A1  AM  1450,00
 A2 -
 2960,00
 A2  B, C, D, F, G
 1905,00
A2 AM, A1 1450,00
A   3625,00
A B, C, D, F, G 1905,00
A AM, A1, A2 1450,00
 
 KATEGORIJA   POSJEDUJE KATEGORIJU  UKUPNO
 B  -  4405,00
 B  AM, A1, A2, A, F, G  3750,00
BE B 1915,00
 B  Cijena sata kondicione vožnje  100,00

 

KATEGORIJA  POSJEDUJE KATEGORIJU UKUPNO
C  B  4500,00
C  C1  3250,00
CE  C  4000,00

 

 
 KATEGORIJA   POSJEDUJE KATEGORIJU  UKUPNO
 D  C,CE  8000,00
 D  D1,D1E  4000,00
 D B 10150,00


Sve cijene su izražene u kunama te je uključen PDV od 25%.

Sve naše usluge možete plaćati na žiro račun ili na blagajni autoškole u cijelosti ili na 6, 12, 24 ili 36 rata.

Za ostale informacije nazovite na telefon 035/449-777 radim danom od 9-15h ili u svako vrijeme na telefon 098/263-596.